Przedłużono termin zgłaszania kandydatów do 14 Rad Osiedli oraz do Obwodowych Komisji Wyborczych

Wybory RO

Z uwagi na niewystarczającą liczbę kandydatów, informujemy mieszkańców następujących Osiedli:

 1. Beskidzkie,
 2. Biała Krakowska,
 3. Biała Północ,
 4. Biała Śródmieście,
 5. Biała Wschód,
 6. Bielsko Południe,
 7. Dolne Przedmieście,
 8. Grunwaldzkie,
 9. Karpackie,
 10. Mieszka I,
 11. Piastowskie,
 12. Stare Bielsko,
 13. Straconka,
 14. Wojska Polskiego,

iż w dniu 15 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 16.00 upływa ostateczny, przedłużony termin na zgłaszanie kandydatów do Rad ww. Osiedli. Szczegóły znajdują się w Uchwale Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów Rad Osiedli z dnia 10 kwietnia 2015 r., którą publikujemy na niniejszej stronie.

Kandydatów do Rad Osiedli rejestruje Miejska Komisja Wyborcza z siedzibą w Ratuszu, I piętro, pok. 43, na dodatkowych dyżurach, które zostały wyznaczone w dniach:

 • Poniedziałek, od godz. 14.00 do 16.00
 • Wtorek, od godz. 14.00 do 16.00
 • Środa, od godz. 10.00 do 16.00

Przedłużony został również termin zgłaszania kandydatów do wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych. Przypominamy, że zgłoszenia kandydatów do OKW przyjmują pracownicy Biura Rady Miejskiej w dniach od 13 do 15 kwietnia 2015 r. w godzinach od 7.30 do 16.00 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, I piętro, pok. 54.