Pani Katarzyna ma 100 lat

100 lat_Katarzyna Małyś

Były życzenia, gratulacje i prezenty. 29 października mieszkająca w Bielsku-Białej Katarzyna Małyś obchodziła setne urodziny. Z tej okazji dzień później dostojną jubilatkę odwiedzili przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk z przedstawicielami Biura Rady Miejskiej.

Wręczyli jubilatce listy od Premiera RP, Urzędu Miejskiego i przewodniczącej RM.

- Dostojna jubilatko, z ogromną radością i wzruszeniem mam zaszczyt złożyć pani najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji setnej rocznicy urodzin. To piękny i niecodzienny jubileusz. Rada Miejska Bialska-Białej składa pani wyrazy uznania, głębokiego szacunku i podziwu. Proszę przyjąć najgorętsze życzenia – mówiła Dorota Piegzik-Izydorczyk.

Katarzyna Małyś z d. Graca urodziła się 29 października 1923 roku w Przytkowicach koło Oświęcimia. Była trzecia w kolejności z dziewięciorga rodzeństwa. Miała pięć sióstr i trzech braci. Obecnie żyje tylko ona i młodsza siostra Stefania, która również cieszy się słusznym wiekiem - ma 96 lat.

Pani Katarzyna swoją edukację rozpoczęła w Brzeszczach. Z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny, już jako młoda dziewczyna musiała podjąć się pracy zarobkowej. Pomagała w utrzymaniu, wykonując prace gospodarskie u pobliskich rolników.

Po wybuchu II wojny światowej pracowała jako pomoc domowa u okupantów niemieckich, dzięki czemu uniknęła wywozu na roboty do Niemiec.

Kiedy wojna dobiegła końca, dokończyła swoją edukację w Bielsku-Białej i rozpoczęła pracę w Zakładach Szczotkarskich, gdzie pracowała aż do przejścia na rentę inwalidzką.

W miejscu pracy poznała swojego przyszłego męża, z którym w 1948 roku zawarła związek małżeński.

Jubilatka urodziła czworo dzieci – trzech synów i córkę. Jej mąż zmarł w 2007 roku, a w 2020 r. odszedł jej najmłodszy syn.

Doczekała się sześciu wnucząt i dziesięciu prawnucząt.

Pomimo swojego wieku cieszy się sprawnym umysłem, bardzo dobrą pamięcią i stosunkowo dobrym zdrowiem.

Mieszka samodzielnie, jednakże z codzienną pomocą najbliższej rodziny.

Pani Katarzyno, 200 lat w dobrym zdrowiu!

ek

 

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB