Pamięci tych, którzy odeszli

Groby radnych_1

Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz pracownicy Biura RM Urzędu Miejskiego – jak co roku przed Świętem Zmarłych - odwiedzili 27 października cmentarze, na których spoczywają zmarli samorządowcy. Na ich grobach oraz przy pomnikach i tablicach pamięci złożyli kwiaty, wiązanki i zapalili znicze.

W odwiedzinach grobów brali udział radni: przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk, wiceprzewodniczący RM Piotr Ryszka i Karol Markowski oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego RM Roman Matyja.

Wiązanki i znicze od samorządu Bielska-Białej pojawiły się:
- na cmentarzu komunalnym w Kamienicy na grobach Marka Zieji, Mieczysława Popławskiego, Otokara Balcego, Andrzeja Strzygockiego, Artura Lekkiego, Leszka Stasiowskiego, Wojciecha Dębowskiego, Fryderyka Olearczyka;
- na cmentarzu parafii Św. Małgorzaty w Kamienicy na grobach Janisława Grondysa i Jana Sachajki;
- na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej na grobach Romana Junoszy-Podoskiego, Eugeniusza Rosnera, Andrzeja Jakubiczki, a także Marii Koterbskiej;
- na cmentarzu w Białej na grobach Mieczysława Adamczyka, Mieczysława Tomiczka, Andrzeja Chowańca, Romana Nehrebeckiego, ks. Józefa Sanaka, powstańca styczniowego Józefa Heikego;
- na cmentarzu komunalnym na Leszczynach na grobach Piotra Keniga, Ryszarda Szotta, Jana Gajewskiego, Ryszarda Śliwińskiego;
- na cmentarzu w Mikuszowicach Śląskich na grobach Jana Kanika, Stanisława Jerzego Gduli i Władysława Błasiaka;
- na cmentarzu w Komorowicach na grobach Ludwika Hejnego i Mieczysława Niesyta;
- na cmentarzu w Wapienicy na grobach Jerzego Wieczorka i Stanisława Ryszki,
- na cmentarzu przy parafii św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich na grobach ks. Józefa Kusia i Józefa Niesyto;
- na grobach: Rudolfa Tyrny na cmentarzu ewangelickim w Kamienicy, Ireny Czumy-Sienickiej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Listopadowej, Stefana Zubera na cmentarzu w Hałcnowie, Józefa Kani na cmentarzu w Lipniku, Józefa Moskala na cmentarzu w Starym Bielsku.

brm

 

fot. Biuro Rady Miejskiej