Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej

1

6 listopada 2019 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej XV kadencji.  Nowa Rada liczy 59 delegatów wybranych w 30 szkołach ponadpodstawowych z terenu naszego miasta.

W pierwszej sesji wzięli udział Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej (opiekun Młodzieżowej Rady Miasta), Piotr Kucia – Zastępca Prezydenta Miasta, Danuta Brejdak – Dyrektor Biura Rady Miejskiej oraz Janusz Kaps – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

Młodzi delegaci złożyli ślubowanie oraz odebrali zaświadczenia Przewodniczącego Rady Miejskiej o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodniczący MRM XIV kadencji przedstawił  raport zamknięcia, który zawierał informacje o stanie budżetu Rady oraz dokumentacji.

Młodzieżowa Rada Miasta wybrała także Prezydium w składzie:
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta – Paulina Żebrowska
(III LO im. Stefana Żeromskiego)
Wiceprzewodnicząca MRM – Weronika Wiera
(III LO im. Stefana Żeromskiego)
Wiceprzewodnicząca MRM – Paulina Hoffman
(I LO im. Mikołaja Kopernika)
Sekretarz MRM – Mikołaj Hopp
(LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego)

Termin następnej sesji wyznaczono na dzień 12 grudnia 2019 roku.