Mężczyzna w klubie stulatków

100 lat Józef Pawluś

26 stycznia do elitarnego grona stulatków w Bielsku-Białej dołączył kolejny mężczyzna. Z tej okazji dostojnego jubilata Józefa Pawlusia odwiedzili z życzeniami wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Karol Markowski oraz dyrektor Biura Rady Miejskiej Janusz Kaps. 

Józef Pawluś urodził się 26 stycznia 1924 roku w Brzozdowcach, gdzie mieszkał do wybuchu wojny. W trakcie II wojny światowej, mając 16 lat, został przymusowo wywieziony do Austrii, gdzie pracował do 1945 roku.
Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu i pracował w fabryce metalowej. W 1948 roku zaczął naukę w Państwowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego. Po skończeniu szkoły został skierowany do Bielska-Białej i podjął pracę w Zakładach Metalowych przy ulicy Komorowickiej.
W 1954 roku ożenił się. Po roku urodziła się córka, a po dwóch kolejnych druga córka. Mieszkał w Cygańskim Lesie. W 1975 roku wraz z rodziną przeprowadził się na Złote Łany, a po ośmiu latach zamieszkał na osiedlu Karpackim.
Pan Józef ma dwie wnuczki, dwóch wnuków, pięć prawnuczek, jednego prawnuka i jednego praprawnuka. W 1991 roku przeszedł na emeryturę. 


JacK

 

fot. AF