Katarzyna Balicka ponownie radną

Katarzyna Balicka

Podczas sesji 20 kwietnia w skład Rady Miejskiej w Bielsku-Białej weszła nowa radna Katarzyna Balicka.

Na LVIII sesji bielskiej Rady Miejskiej zmienił się skład osobowy samorządu Bielska-Białej. Jak poinformowała przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk, w związku z pisemnym zrzeczeniem się przez Jacka Krywulta mandatu radnego w Radzie Miejskiej Bielska-Białej nastąpił wakat.

Komisarz Wyborczy postanowił o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3 Katarzyny Marii Balickiej – kandydatki z listy nr 20, czyli Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta – która w wyborach z 21 października 2018 roku uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Kolejnym punktem procedury było ślubowanie nowej radnej. Tekst ślubowania - Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – odczytała przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk. Katarzyna Balicka powstała i wypowiedziała słowa: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna od razu przystąpiła do wykonywania swoich obowiązków i uprawnień. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania jej w skład stałych komisji rady. Katarzyna Balicka będzie pracować w Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Warto przypomnieć, że Katarzyna Balicka nie jest nowicjuszką w bielskim samorządzie. Była już radną VI i VII kadencji RM. Z wykształcenia jest prawniczką, ma tytuł doktora nauk prawnych i tytuł zawodowy radcy prawnego. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowała prawo na Paris Lodron Universität Salzburg.

JacK

 

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB