Dobiega końca kadencja Rad Osiedli Bielska-Białej (2015-2019)

koniec kadencji RO

fot. Szymon Gąsowski/Wydział Prasowy UM

8 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Kolegium Rad Osiedli. W spotkaniu podsumowującym kadencję 2015-2019 wzięli udział przewodniczący poszczególnych Rad Osiedli oraz przedstawiciele samorządu naszego miasta – Prezydent Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Dyrektor  Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak, Sekretarz Miasta Igor Kliś oraz Radni Rady Miejskiej.

W mijającej kadencji Rad Osiedli, zwołano czternaście posiedzeń Kolegium, podczas których omawiano i konsultowano tematy najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych osiedli Bielska-Białej. Przedstawiciele Osiedli jako jednostek pomocniczych Miasta wielokrotnie zwracali uwagę na potrzeby remontowe oraz brali czynny udział w analizie potrzeb inwestycyjnych. Należy podkreślić, że „Małe Ojczyzny” włączały się w aktywizację oraz integrację lokalnych społeczności  poprzez organizację wielu przedsięwzięć m.in. o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym.        

Jesteście Państwo istotną pomocą oraz istotnym partnerem. Chciałbym wyrazić szacunek dla Waszego całkowicie społecznego zaangażowania. Chcę zapewnić, że Rady Osiedli będą miały więcej kompetencji oraz pieniędzy. Liczę, że nadal będziecie partnerami dla Rady Miejskiej oraz Prezydenta w realizacji różnych spraw służących  dobru wspólnemu. Miasto Wam dziękuje i Miasto Was potrzebuje – podczas spotkania podkreślił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

Przypominamy, że 16 czerwca 2019 r. w Bielsku-Białej odbędą się wybory do Rad Osiedli.  To właśnie wtedy mieszkańcy  będą uczestniczyć w kolejnym głosowaniu, dzięki któremu wybiorą przedstawicieli naszych „Małych Ojczyzn”.

Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń kandydatów na członków Rad Osiedli trwa do 17 maja 2019 roku do godz. 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie Rady Miejskiej w specjalnie przygotowanej zakładce „Wybory do Rad Osiedli 2019”.