102 lata Pani Katarzyny

Katarzyna Cupek

W dniu 25 listopada br. przedstawiciele władz miasta odwiedzili Panią Katarzynę Cupek, która świętowała swoje 102 urodziny. Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Okrzesik oraz dyrektor Biura Rady Miejskiej – Danuta Brejdak złożyli Jubilatce gratulacje i życzenia oraz  przekazali kwiaty i kosz słodyczy.

Pani Katarzyna przyjęła gości w doskonałej formie, razem ze swą córką Jasią, u której mieszka oraz z najstarszym wnukiem. Jest osobą bardzo pogodną. Miło pogawędziliśmy przywołując w pamięci wspomnienia z wcześniejszych lat.

Katarzyna Cupek urodziła się w Ciścu. Kiedy miała 5 lat, cała jej rodzina przeniosła się do Aleksandrowic. Mieszkali w bliskim sąsiedztwie lotniska. Po wywłaszczeniu w czasie II wojny światowej przeniosła się do Komorowic. Rodzina miała tam gospodarstwo, a ona była krawcową. W Komorowicach mieszkała 72 lata.

Foto: Biuro Rady Miejskiej